وبسایت رسمی جواد حسن زاده

وبسایت رسمی جواد حسن زاده
بایگانی
آخرین مطالب
جواد حسن زاده متولد تبریز است.
در حوزه خوانندگی ، سبکهای حماسه ای و پاپ فعالیت میکند.